Събития

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 24.07.2017 г.

4

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На  24.07.2017 год.…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 24.07.2017 г.

6

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”   П О К А Н А На 24.07.2017 год. /понеделник  / от 15. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 24.07.2017 г.

7

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  24.07.2017 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 24.07.2017 г.

5

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На  24.07.2017 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 25.07.2017 г.

5

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  25.07.2017 год. /вторник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 25.07.2017 г.

7

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА  ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  25.07.2017 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 26.06.2016 г.

30

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На  26.06.2017 год.…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 26.06.2017 г.

36

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”   П О К А Н А   На 26.06.2017 год. /понеделник  / от 15. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 26.06.2017 г.

24

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”    П О К А Н А   На  26.06.2017 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 26.06.2017 г.

30

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ         ”   П О К А Н А   На  26.06.2017 год. /понеделник./ от 17.00  ч. в Заседателната…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 26.06.2017 г.

28

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  26.06.2017 год. /понеделник/ от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 27.06.2017 г.

32

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 27.06.2017 год./вторник/  от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…