Събития

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 17.12.2018 г.

9

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” П О К А Н А На 17.12.2018 год. /понеделник/ от 13.00  ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Обществен…

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 17.12.2018 г.

6

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” П О К А Н А   На  17.12.2018…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 17.12.2018 г.

8

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” П О К А Н А На 17.12.2018 год. /понеделник/ от 14.30 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 17.12.2018 г.

8

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ” П О К А Н А   На 17.12.2018 год. /понеделник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 17.12.2018 г.

8

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На 17.12.2018 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 17.12.2018 г.

9

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А   На 17.12.2018 год. /понеделник / от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 18.12.2018 г.

8

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  18.12.2018 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен на 18.12.2018 г.

6

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  18.12.2018 год. /вторник/ от 16.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 18.12.2018 г.

1

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ” П О К А Н А На 18.12.2018 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 18.12.2018 г.

1

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ” П О К А Н А На 18.12.2018 год. /вторник/ от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 26.11.2018 г.

22

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На …

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 26.11.2018 г.

15

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”   П О К А Н А На 26.11.2018 год. /понеделник / от 15. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…