Събития

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 23.10.2017 г.

36

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” П О К А Н А На  23.10.2017 год. /понеделник/…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 23.10.2017 г.

24

О Б Щ И НС К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   На 23 октомври  2017год./понеделник /  от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 23.10.2017 г.

29

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На  23.10.2017 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.10.2017 г.

29

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ” П О К А Н А   На  23.10.2017 год. / понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 23.10.2017 г.

31

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А на  23.10.2017 год. /понеделник/ от 18.00  ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 24.10.2017 г.

17

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” П О К А Н А   На 24.10.2017 год./вторник/  от 14.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на Комисия за разпределение на средствата за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми

24

КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ РЕШАВАНЕТО НА РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН   П О К А Н А   На  24.10.2017 год. /вторник/ от 15.30  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 24.10.2017 г.

25

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  24.10.2017 год. /вторник/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 24.10.2017 г.

20

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На  24.10.2017 год. /вторник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 24.10.2017 г.

17

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ” П О К А Н А На 24.10.2017 год. /вторник  / от 17. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 24.10.2017 г.

15

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ” П О К А Н А на  24.10.2017 год. /вторник/ от 18.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 20.09.2017 г.

44

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  20.09.2017 год. /сряда/ от 15.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…