Събития

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 26.07.2021 г.

21

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ” П О К А Н А   На 26.07.2021 год./понеделник/  от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 26.07.2021 г.

19

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 26.07.2021 год. /понеделник/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 27.07.2021 г.

20

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “Законност и контрол по изпълнение на решенията” П О К А Н А   На 27.07.2021год./вторник /  от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 21.06.2021 г.

97

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “Законност и контрол по изпълнение на решенията”   П О К А Н А На 21.06.2021год./понеделник/  от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 21.06.2021 г.

96

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  21.06.2021 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 22.06.2021 г.

64

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”     П О К А Н А   На 22.06.2021год. /вторник/ от 14:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.06.2021 г.

76

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ” П О К А Н А   На 22.06.2021 год./вторник/  от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 22.06.2021 г.

73

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 22.06.2021 год. /вторник/ от 16.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 22.06.2021 г.

73

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  22.06.2021 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще…