Събития

Заседание на ПК по "Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 26.08.2019 г.

78

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На …

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 26.08.2019 г.

46

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   на26.08.2019 год. /понеделник/ от 14.00  ч. в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 26.08.2019 г.

51

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”     П О К А Н А   На 26.08.2019 год. от 15:00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 26.08.2019 г.

45

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”     П О К А Н А   На 26.08.2019 год. от 15:30 ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 26.08.2019 г.

49

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На 26.08.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 26.08.2019 г.

46

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   на 26.08.2019 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 27.08.2019 г.

56

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 27.08.2019 год. от 15:00 ч. в Актова зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Обществен…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 27.08.2019 г.

84

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На  27.08.2019 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 27.08.2019 г.

21

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  27.08.2019 год. /вторник/ от 16.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 27.08.2019 г.

27

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А   На 27.08.2019 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 22.07.2019 г.

78

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На …

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 22.07.2019 г.

78

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”   П О К А Н А На 22.07.2019 год. от 14:00 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК…