Събития

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 15.02.2019 г.

13

  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА КОМИСИЯ “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 15.02.2019 год. /петък/ от 13.00 ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 28.01.2019 г.

23

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” П О К А Н А   На  28.01.2019…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 29.01.2019 г.

25

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ” П О К А Н А На 29.01.2019 год. /вторник / от 14. 00 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 28.01.2019 г.

21

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” П О К А Н А На 28.01.2019 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 28.01.201 г.

27

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На 28.01.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 28.01.2019 г.

28

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А На 28.01.2019 год. /понеделник / от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 28.01.2019 г.

26

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ” П О К А Н А На 28.01.2019 год. /понеделник от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 29.01.2019 г.

26

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” П О К А Н А На 29.01.2019год./вторник/  от 13.30 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 29.01.2019 г.

29

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На  29.01.2019 год. /вторник/ от 15.00  ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 29.01.2019 г.

10

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  29.01.2019 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 29.01.2019 г.

12

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А На 29.01.2019 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 17.12.2018 г.

55

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” П О К А Н А На 17.12.2018 год. /понеделник/ от 13.00  ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Обществен…