Събития

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 20.09.2017 г.

12

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  20.09.2017 год. /сряда/ от 15.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 21.09.2017 г.

10

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На  21.09.2017 год.…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 20.09.2017 г.

11

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А на  20.09.2017 год. /сряда/ от 17.00  ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 21.09.2017 г.

8

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  21.09.2017 год. /четвъртък/ от 15.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 21.09.2017 г.

11

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На  21.09.2017 год. /четвъртък/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 21.09.2017 г.

8

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А на  21.09.2017 год. /четвъртък/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 21.09.2017 г.

7

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На  21.09.2017 год. / четвъртък/ от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 28.07.2017 г.

35

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” П О К А Н А   На 28.08.2017 год./понеделник/  от 13.00 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе   заседание на…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 28.08.2017 г.

33

О Б Щ И НС К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” П О К А Н А На 28.08.2017год./понеделник/ от 14.00 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 28.08.2017 г.

34

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”   П О К А Н А   На 28.08.2017 год. /понеделник  / от 15. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен…

Съвместно заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" и ПК по "Бюджет и финансова политика"

30

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА  ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А На  28.08.2017 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 28.08.2017 г.

26

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” П О К А Н А На  28.08.2017 год. /понеделник/…