Събития

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 22.01.2018 г.

9

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” П О К А Н А   На  22.01.2018 год.…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 22.01.2018 г.

7

О Б Щ И НС К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” П О К А Н А   На 22 януари 2018год. /понеделник /  от 14.00 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе  …

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 22.01.2018 г.

7

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А на  22.01.2018 год. /понеделник / от 15.00  ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 22.01.2018 г.

11

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На 22.01.2018 год. /понеделник / от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 23.01.2018 г.

9

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ” П О К А Н А На 23 .01.2018 год. /вторник / от 14. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 23.01.2018 г.

12

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”   П О К А Н А   На 23.01.2018год./вторник/  от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 23.01.2018 г.

8

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На  23.01.2018 год. /вторник/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.01.2018 г.

8

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На  23.01.2018 год. /вторник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.01.2018 г.

6

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На  23.01.2018 год. /вторник/ от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 20.12.2017 г.

22

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А на  20.12.2017 год. /сряда / от 15.00  ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен на 20.12.2017 г.

27

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На  20.12.2017 год. /сряда/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…