Събития

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 22.10.2018 г.

1

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А   На …

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 22.10.2018 г.

1

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ” П О К А Н А   На 22.10.2018 год. /понеделник / от 15. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 22.10.2018 г.

2

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”   П О К А Н А   На 22.10.2018 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 22.10.2018 г.

1

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” П О К А Н А На 22.10.2018 год. /понеделник / от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен на 23.10.2018 г.

1

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На  23.10.2018 год. /вторник/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.10.2018 г.

1

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На  23.10.2018 год. /вторник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 23.10.2018 г.

1

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ” П О К А Н А На 23.10.2018 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.10.2018 г.

1

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На 23.10.2018 год. /вторник/ от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията"

33

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” П О К А Н А На  20.09.2018…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 20.09.2018 г.

29

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ” П О К А Н А На 20.09.2018 год. /четвъртък / от 14. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 20.09.2018 г.

34

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А На 20.09.2018 год. /четвъртък/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 20.09.2018 г.

25

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ” П О К А Н А На 20.09.2018 год. /четвъртък/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе…