Събития

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията"

29

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”   П О К А Н А  …

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 23.07.2018 г.

27

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”   П О К А Н А   На  23.07.2018 год. /понеделник/ от 14.00  ч. в СТАЯ № 70 на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.07.2018 г.

28

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ” П О К А Н А   На  23.07.2018 год. /понеделник/ от 14.30  ч. в СТАЯ №70 на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 23.07.2018 г.

29

О Б Щ И НС К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   На 23 юли  2018год. /понеделник /  от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 23.07.2018 г.

34

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На  23.07.2018 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание…

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 23.07.2018 г.

23

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”   П О К А Н А   На  23.07.2018 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе…

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 24.07.2018 г.

33

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ” П О К А Н А   На 24.07.2018 год. /вторник / от 14. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се…

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 24.07.2018 г.

17

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” П О К А Н А   На  24.07.2018 год. /вторник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще…

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 25.06.2018 г.

50

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”    П О К А Н А  …

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 25.06.2018 г.

55

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ” П О К А Н А На 25.06.2018 год. /понеделник / от 15. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  …

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 25.06.2018 г.

44

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”   П О К А Н А   На 25.06.2018 год. /понеделник / от 15. 30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  …