Заповед № РД-29-04/21.11.2012 г. на Областен управител на област Плевен

759

Със Заповед № РД-29-04/21.11.2012 г. на Областен управител на област Плевен са върнати за ново обсъждане Решения № № 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331 по Пртокол № 19 от 07.11.2012 г. на Общински съвет - Плевен.

Със заповедта можете да се запознаете в меню "Нормативна уредба" - "Други документи".