Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Плевен

802

На основание чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кмета на Община Плевен връща за ново обсъждане Решение №207/26.05.2016 г. на Общински съвет - Плевен.

Мотивите за връщането можете да видите в меню "Нормативна уредба" - "Други документи".