Върнато за ново обсъждане Решение №673/31.08.2017 г. на Общински съвет - Плевен

340

Със Заповед №РД29-7/12.09.2017 г. Мирослав Петров - Областен управител на област Плевен връща за ново обсъждане Решение №673/31.08.2017 г. на Общински съвет - Плевен.