Върнато за ново обсъждане Решение №638/13.07.2017 г. на Общински съвет - Плевен

1525

На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА Кмета на Община Плевен връща за ново обсъждане Решение №638/13.07.2017 г. на Общински съвет - Плевен.

Със Заповед №РД-29-05/21.07.2017 г. д-р Красимир Трифонов - заместник областен управител на област Плевен връща за ново обсъждане Решение №638/13.07.2017 г. на Общински съвет - Плевен.