Върнати за ново обсъждане решения от Областен управител на област Плевен

611

Със Заповед №РД-29-12/09.12.2016 г. и Заповед №РД-29-13/09.12.2016 г. на Областен управител на област Плевен са върнати за ново обсъждане Решение №398/24.11.2016 г. и Решение №408/24.11.2016 г. на Общински съвет - Плевен.

Със заповедите можете да се запознаете в меню "Нормативна уредба" - "Други документи".