Решение №281 на Общински съвет - Плевен е обявено за нищожно от ВАС на РБ

697

ВАС на РБ, Четвърто отделение с Решение №8689/05.07.2017 г., постановено по адм.дело №2507/2017 г. отменя решение №18/19.01.2017 г., постановено по адм.дело №933/2016 г. по описа на Административен съд - Плевен и вместо него обявява за нищожно решение №281/28.07.2016 г. на Общински съвет - Плевен.