Решение №280 на Общински съвет - Плевен е обявено за нищожно от ВАС на РБ

708

ВАС на РБ, Четвърто отделение с Решение №8819/06.07.2017 г., постановено по адм.дело №2510/2017 г. отменя решение №19/19.01.2017 г., постановено по адм.дело №934/2016 г. по описа на Административен съд - Плевен и вместо него обявява за нищожно решение №280/28.07.2016 г. на Общински съвет - Плевен.