Протест против Наредба №26 на Общински съвет - Плевен

522

Общински съвет – Плевен съобщава, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, че е постъпил протест от Иво Радев - прокурор в Окръжна прокуратура Плевен срещу разпоредби на Наредба №26 за управлението, стопанисването и ползването на горски територии - общинска собственост на Община Плевен.