Обжалвани актове

Обявление по решение № 729 /22.12. 2011 на Административен съд – Плевен

302

Върховният административен съд на Република България със свое Решение № 3743/15.03.2012 г. обезсилва Решение № 729 /22.12. 2011  на Административен съд – Плевен, с което беше отменено Решение № 1372/28.07.2011 година.

Обявление по Решение № 018 от 22.12.2011 г. на Общински съвет - Плевен

309

Общински съвет – Плевен съобщава на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, че в Общинския съвет е внесена жалба от Ирена Василева Цолова, Ралица Христова Иванова, Божидар Искренов…

Съобщение

372

С Решение № 729 от 22 декември 2011 година на Административен съд – гр. Плевен е отменено Решение № 1372/28.07.2011 година на Общински съвет – Плевен. Решението е обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд.…