Обжалвани актове

Върнато за ново обсъждане Решение №638/13.07.2017 г. на Общински съвет - Плевен

1014

На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА Кмета на Община Плевен връща за ново обсъждане Решение №638/13.07.2017 г. на Общински съвет - Плевен. Със Заповед №РД-29-05/21.07.2017 г. д-р Красимир Трифонов - заместник областен управител на област Плевен…

Решение №280 на Общински съвет - Плевен е обявено за нищожно от ВАС на РБ

413

ВАС на РБ, Четвърто отделение с Решение №8819/06.07.2017 г., постановено по адм.дело №2510/2017 г. отменя решение №19/19.01.2017 г., постановено по адм.дело №934/2016 г. по описа на Административен съд - Плевен и вместо него обявява за нищожно…

Решение №281 на Общински съвет - Плевен е обявено за нищожно от ВАС на РБ

396

ВАС на РБ, Четвърто отделение с Решение №8689/05.07.2017 г., постановено по адм.дело №2507/2017 г. отменя решение №18/19.01.2017 г., постановено по адм.дело №933/2016 г. по описа на Административен съд - Плевен и вместо него обявява за нищожно…

Върнати за ново обсъждане решения от Областен управител на област Плевен

406

Със Заповед №РД-29-12/09.12.2016 г. и Заповед №РД-29-13/09.12.2016 г. на Областен управител на област Плевен са върнати за ново обсъждане Решение №398/24.11.2016 г. и Решение №408/24.11.2016 г. на Общински съвет - Плевен. Със заповедите можете да се…

Върнато за ново обсъждане Решение №408 от 24.11.2016 г. на Общински съвет - Плевен

358

На основание чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кмета на Община Плевен връща за ново обсъждане Решение №408/24.11.2016 г. на Общински съвет - Плевен. Мотивите за връщането можете да видите…

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Плевен

361

На основание чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кмета на Община Плевен връща за ново обсъждане Решение №207/26.05.2016 г. на Общински съвет - Плевен. Мотивите за връщането можете да видите…

Върнати за ново обсъждане решения

348

Със Заповед №РД-29-01/08.03.2016 г. и Заповед №РД-29-02/09.03.2016 г. на Областен управител на област Плевен са върнати за ново обсъждане Решение №106/25.02.2016 г. и Решение №133/25.02.2016 г. на Общински съвет - Плевен. Със заповедите можете да се…

Обявление по решение №1382/28.02.2015 г.

309

С писмо с изх.№ТСУиС 100-01-42/11.03.2015 г. на Кмета на Община Плевен е върнато за ново обсъждане Решение № 1382/28.02.2015 г. на Общински съвет - Плевен. С писмото можете да се запознаете в меню "Нормативна уредба" - "Други документи".…

Решения №201/27.03.2012 г. на Административен съд - Плевен и Решение № 1577/04.02.2013 г. на Върховен административен съд на Република България

367

С Решение №201/27.03.2012 г., постановено по АД № 66/2012 г. на Административен съд - Плевен и Решение №1577/04.02.2013 г., постановено по АД № 6628/2012 г. на Върховен административен съд на Република България може да се запознаете в меню "Нормативна…

Заповед № РД-29-04/21.11.2012 г. на Областен управител на област Плевен

328

Със Заповед № РД-29-04/21.11.2012 г. на Областен управител на област Плевен са върнати за ново обсъждане Решения № № 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331 по Пртокол № 19 от 07.11.2012 г. на Общински съвет - Плевен. Със заповедта…

Обявление по решение № 729 /22.12. 2011 на Административен съд – Плевен

293

Върховният административен съд на Република България със свое Решение № 3743/15.03.2012 г. обезсилва Решение № 729 /22.12. 2011  на Административен съд – Плевен, с което беше отменено Решение № 1372/28.07.2011 година.