Обжалвани актове

Решение №271/26.06.2017 г. на Административен съд - Плевен, постановено по АД №215/2017 г.

614

С Решение №271/26.06.2017 г. на Административен съд - Плевен, постановено по АД №215/2017 г. са отменени разпоредбите на чл.15, ал.5, т.2 и чл.47 от Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията…

Върнато за ново обсъждане Решение №638/13.07.2017 г. на Общински съвет - Плевен

1380

На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА Кмета на Община Плевен връща за ново обсъждане Решение №638/13.07.2017 г. на Общински съвет - Плевен. Със Заповед №РД-29-05/21.07.2017 г. д-р Красимир Трифонов - заместник областен управител на област Плевен…

Решение №280 на Общински съвет - Плевен е обявено за нищожно от ВАС на РБ

602

ВАС на РБ, Четвърто отделение с Решение №8819/06.07.2017 г., постановено по адм.дело №2510/2017 г. отменя решение №19/19.01.2017 г., постановено по адм.дело №934/2016 г. по описа на Административен съд - Плевен и вместо него обявява за нищожно…

Решение №281 на Общински съвет - Плевен е обявено за нищожно от ВАС на РБ

607

ВАС на РБ, Четвърто отделение с Решение №8689/05.07.2017 г., постановено по адм.дело №2507/2017 г. отменя решение №18/19.01.2017 г., постановено по адм.дело №933/2016 г. по описа на Административен съд - Плевен и вместо него обявява за нищожно…

Върнати за ново обсъждане решения от Областен управител на област Плевен

532

Със Заповед №РД-29-12/09.12.2016 г. и Заповед №РД-29-13/09.12.2016 г. на Областен управител на област Плевен са върнати за ново обсъждане Решение №398/24.11.2016 г. и Решение №408/24.11.2016 г. на Общински съвет - Плевен. Със заповедите можете да се…

Върнато за ново обсъждане Решение №408 от 24.11.2016 г. на Общински съвет - Плевен

485

На основание чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кмета на Община Плевен връща за ново обсъждане Решение №408/24.11.2016 г. на Общински съвет - Плевен. Мотивите за връщането можете да видите…

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Плевен

517

На основание чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кмета на Община Плевен връща за ново обсъждане Решение №207/26.05.2016 г. на Общински съвет - Плевен. Мотивите за връщането можете да видите…

Върнати за ново обсъждане решения

500

Със Заповед №РД-29-01/08.03.2016 г. и Заповед №РД-29-02/09.03.2016 г. на Областен управител на област Плевен са върнати за ново обсъждане Решение №106/25.02.2016 г. и Решение №133/25.02.2016 г. на Общински съвет - Плевен. Със заповедите можете да се…