Обявление по Решение № 018 от 22.12.2011 г. на Общински съвет - Плевен

687

Общински съвет – Плевен съобщава на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, че в Общинския съвет е внесена жалба от Ирена Василева Цолова, Ралица Христова Иванова, Божидар Искренов Иванов, Огнян Стефанов Илиев и Христо Димитров Каленов с вх.№ ОбС-0057/18.01.2012 г.  по оспорване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Плевен, приета с Решение № 018/22.12.2011 г. на Общински съвет – Плевен.