Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.11.2013 г.

998

       На проведеното на 19.11.2013 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 28.11.2013 г. от 9.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

       Информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъдени може да намерите в меню "Дневен ред".

Свалете в PDF