Ясни са номинациите за УС и Контролен съвет на НСОРБ от район Северозападен

831

Председателят на ОбС-Плевен Мартин Митев участва днес в регионалното заседание на НСОРБ. Форумът се проведе в зала „Плевен” в сградата на Областна администрация. Дневният ред включваше издигане на кандидатури за членове на Управителния съвет на НСОРБ и предложения за членове на Контролния съвет и за председатели и зам.-председатели на постоянните комисии на НСОРБ.

В НСОРБ общините са групирани в райони за планиране и квотата за членове на УС от район Северозапад е 4 места. В тази връзка на заседанието днес председателят на ОбС-Плевен Мартин Митев предложи да няма ограничение в броя на номинациите по време на самото обсъждане, а след това всички предложени кандидатури да бъдат подложени на гласуване. Четирите, събрали най-много делегатски гласове, ще бъдат и номинациите за членове на УС на Сдружението от район Северозападен. По време на обсъждането в зала „Плевен“ бяха направени пет предложения за членове на УС на Сдружението от квотата на района. Предложени бяха кандидатурите на Златко Живков – кмет на Община Монтана, Пенка Пенкова – кмет на Община Лом, Донка Михайлова – кмет на Община Троян, д-р Владимир Владимиров – кмет на Община Кула и на Калин Каменов – кмет на Община Враца. Всеки от тях имаше възможност и да се представи. След гласуване отпадна кандидатурата на д-р Владимир Владимиров.

За член на Контролния съвет на НСОРБ регионалното заседание предложи Дарин Ангелов – общински съветник от Общински съвет -Плевен.

НСОРБ обновява и състава на своите постоянни комисии. В тази връзка в Общински съвет – Плевен е заявено желание от името на общинския съветник Николай Маринов за членство в ПК по земеделие, гори, селските и планински райони.

УС свиква заседание на Общото събрание на НСОРБ на 23 и 24 февруари /вторник и сряда/ в гр.София.

Свалете в PDF