Удължава се срокът по втората процедура за подбор на съдебни заседатели за Районен съд - Плевен до 31 януари

346

С решение на Временната комисията към Общински съвет - Плевен по втората процедура за подбор на съдебни заседатели за Районен съд - Плевен, срокът за прием на документи на кандидатите се удължава до 31 януари 2020 г. /включително/. Документите се примат в деловодството на Общинския съвет /сградата на Община Плевен, ет. 2, ст. 35/.

От Комисията припомнят условията за кандидатстване:

Съгласно Закона за съдебната власт кандидати могат да бъдат дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години, както и да отговарят на редица други изисквания, посочени в Закона. Документите, които се подават, са:

- заявление за кандидатстване (приложение №1 - по образец)

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2 - по образец);

- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  /Приложение №3 - по образец/;

- писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение №4 - по образец/;

- данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /Приложение №5 - по образец/;

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- мотивационно писмо;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Всички приложения могат да се изтеглят от интернет страницата на ОбС - Плевен - https://obs.pleven.bg/bg/saobshteniya/udalzhavane-sroka-za-priem-na-dokumenti-za-sadebni-zasedateli-za-rayonen-sad-pleven. Същите могат за бъдат получени и на хартиен носител от Центъра за административно обслужване на Община Плевен /пл.“Възраждане“ №4/ или от Пропуски - информация на Община Плевен /пл.“Възраждане“ №2/.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Удължават срока на временно спрени…

петък, 25 септември 2020
51

Закупуват допълнителна техника по трансграничен…

четвъртък, 24 септември 2020
78

Местният парламент прие Общия устройствен…

четвъртък, 24 септември 2020
115

ОбС – Плевен прие за…

четвъртък, 24 септември 2020
72