Удължава се срокът по втората процедура за подбор на съдебни заседатели за Районен съд - Плевен до 31 януари

151

С решение на Временната комисията към Общински съвет - Плевен по втората процедура за подбор на съдебни заседатели за Районен съд - Плевен, срокът за прием на документи на кандидатите се удължава до 31 януари 2020 г. /включително/. Документите се примат в деловодството на Общинския съвет /сградата на Община Плевен, ет. 2, ст. 35/.

От Комисията припомнят условията за кандидатстване:

Съгласно Закона за съдебната власт кандидати могат да бъдат дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години, както и да отговарят на редица други изисквания, посочени в Закона. Документите, които се подават, са:

- заявление за кандидатстване (приложение №1 - по образец)

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2 - по образец);

- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  /Приложение №3 - по образец/;

- писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение №4 - по образец/;

- данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /Приложение №5 - по образец/;

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- мотивационно писмо;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Всички приложения могат да се изтеглят от интернет страницата на ОбС - Плевен - https://obs.pleven.bg/bg/saobshteniya/udalzhavane-sroka-za-priem-na-dokumenti-za-sadebni-zasedateli-za-rayonen-sad-pleven. Същите могат за бъдат получени и на хартиен носител от Центъра за административно обслужване на Община Плевен /пл.“Възраждане“ №4/ или от Пропуски - информация на Община Плевен /пл.“Възраждане“ №2/.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Плевен се преклони пред живота…

сряда, 19 февруари 2020
61

Общинският съвет с две заседания…

вторник, 18 февруари 2020
101

Мартин Митев поздрави Основно училище…

вторник, 18 февруари 2020
177

Обсъждат промени в три общински…

вторник, 18 февруари 2020
70