Съобщение

799

С Решение № 729 от 22 декември 2011 година на Административен съд - гр.Плевен е отменено Решение № 1372/28.07.2011 година на Общински съвет - Плевен. Решението е обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд.

Свалете в PDF