Център за консултиране към Адвокатски съвет – Плевен ще предоставя безплатна правна помощ

217

Регионален Център за консултиране към Адвокатски съвет – Плевен за осъществяване на безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи, съгласно чл. 18 от Закона за правната помощ, бе открит официално в Плевен. Центърът е десетият в страната и се намира на третия етаж в сградата на Съдебната палата.

На откриването на Центъра днес присъстваха министърът на правосъдието Цецка Цачева, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, председателят на Националното бюро за правна помощ Елена Чернева, кметът на Плевен Георг Спартански, председателят на Общинския съвет Мартин Митев, областният управител Мирослав Петров, ръководители на съдилища на територията на област Плевен, магистрати, съдии, прокурори. Лентата на новия Център прерязаха официално министър Цецка Цачева и Елена Чернева.

Цецка Цачева благодари за поканата да присъства на откриването, посочвайки, че събитието увенчава усилията на няколко институции в един немалък период от време. „Винаги съм имала специално отношение по темата с достъпа до правна помощ и затова прегръщам изцяло тази инициатива, тъй като е много важно и за нашите съграждани от по-уязвими групи да могат безплатно да получават квалитетна и компетентна помощ от колегите от Адвокатска колегия - Плевен“, отбеляза министър Цачева.

Право на правна помощ съгласно закона имат лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечни и целеви помощи за отопление от ЗСП; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга - резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе”; деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето; лица, пострадали от домашно или сексуално насилие, от трафик на хора или друго престъпление; лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставянето на правна помощ не се дължи на друго правно основание; чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване.

Предвижда се възможност да се предоставят изнесени консултации и правни съвети на място за хора от съответния съдебен район, живеещи в селища от областта или обитаващи социални домове, за което ще разчитаме на кметовете на съответната община. Правна помощ ще се предоставя по граждански, наказателни и административни дела и ще се изразява с консултации, завеждане на дело; подготовка на документи и процесуално представителство /защита от адвокат/.

Регионалният Център за консултиране към Адвокатски съвет - Плевен ще започне да функционира реално от 1 септември след приключване на съдебната ваканция, обяви вчера адвокат Валентин Иванов - председател на Адвокатска колегия - Плевен. Центърът ще работи всеки вторник и четвъртък от 14 до 17 часа, като в него ще дават дежурства около 20 адвокати, чийто подбор ще бъде извършен след 20 август. Услугата ще бъде напълно безплатна за правоимащите, а адвокатите ще получават минимален хонорар, осигурен от бюджета на Националното бюро за правна помощ.

 

Свалете в PDF