Работни комисии решават за критериите за карти за „Синя зона“ и разширяването й

917

Две работни комисии – за изработване на нови критерии за издаване на карти за „Синя зона“ в Плевен и за предлагане на вариант за разширение на същата, избра Общински съвет - Плевен.

 

Първата комисия е в състав от 7 души, 5 от които бяха предложени от отделните групи в Общински съвет – Плевен. Това са Красимир Владов, Дарин Ангелов, Антон Георгиев, Христомир Христов и Ленко Дайчев. Двама от членовете на комисията са представители на общинската администрация – секретарят на Община Плевен Паулина Кирова и Иваница Бояджиева - директор на Центъра за градска мобилност. Комисията има за задача да изготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 за обществения ред при ползване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. По време на заседанието стана ясно, че от началото на декември 2015 г. до момента в администрацията на община Плевен са постъпили над 150 искания от отделни лица и институции за издаване на карти за безплатно паркиране в „Синя зона“, право на което имат лица на избираеми длъжности в Община Плевен, както и заслужили и почетни граждани на Плевен. Сред мотивите за създаване на комисия за изготвяне на нови критерии за отпускане на въпросните карти е липсата на правна регламентация относно максималния брой карти, които могат да бъдат издавани на правоимащите, не са посочени и изчерпателно критериите за определяне на институциите и лицата, които имат право да ползват облекчен режим на паркиране. Издаването на голям брой карти води до загуби на община Плевен. Комисията трябва да разработи и внесе предложението си за промени в Общински съвет – Плевен в срок до 25 февруари 2016 г.

 

Втората комисия трябва да изготви проект на решение за промяна обхвата на обособените зони за платено паркиране – "Синя зона" на територията на град Плевен. В състава на комисията влизат общинските съветници Красимир Владов, Бойко Тодоров, Христомир Христов, д-р Йордан Георгиев и Дарин Ангелов, представители на местната администрация са главният инженер на Община Плевен Владислав Иванов и Иваница Бояджиева.

В момента „Синя зона“ в Плевен обхваща 20 участъка и има общо 700 паркоместа. 70 от тях обаче са закрити заради изграждането на велоалеята, още 22 ще бъдат премахнати заради очакваното преместване на Улицата на цветята на паркинга на ул. „Заменхоф” /срещу сградата на ДКТ „Иван Радоев”/, стана ясно по време на заседанието.

Комисията трябва да разработи и внесе предложението си в Общински съвет – Плевен в срок до 30 март 2016 г.

 

 

Свалете в PDF