Промените в общинската наредба за спорта влязоха в сила

155

Промените в Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен, приети от Общинския съвет през декември, вече са в сила. Направените изменения синхронизират Наредбата с новия Закон за физическото възпитание и спорта и прецизират текстове, свързани с кандидатстването, оценяването и отчетността на спортните клубове.

С оглед епидемичната обстановка, настоящата Наредба допуска възможността за календарната 2021 г. спортните клубове да избират дали да кандидатстват с точките си от 2019 г. или от 2020 г. За 2019 г. се подава заявление в свободен текст, за 2020 г. се подават формуляр и документи съгласно изискванията.

Съгласно Наредбата ежегодно, в срок до 31 януари, заинтересуваните спортни клубове с детско-юношески школи, осъществяващи спортна дейност на територията на общината, подават заявление за финансово подпомагане. Към заявленията кандидатите прилагат формуляри за изчисляване на точките на клуба по приложените към Наредбата съответни образци, заедно с други посочени документи. В двуседмичен срок след това кметът на Общината със своя заповед назначава 7-членна комисия, която разглежда постъпилите заявления, извършва проверка на верността на изчислените точки по съответните критериите и разпределя сумата за финансово подпомагане на спортните клубове за съответната година.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

За година: 72 са одобрените…

четвъртък, 14 януари 2021
68

Определен е състав на Съвет…

четвъртък, 07 януари 2021
137

Допълниха програмата за развитие на…

четвъртък, 07 януари 2021
112

Промените в общинската наредба за…

сряда, 06 януари 2021
156