Продават плувен комплекс в Индустриалната зона на Плевен

124

Да бъде продаден плувен комплекс, находящ се в Източната индустриална зона, целият с площ 5468 кв. м, реши Общинският съвет на Плевен. Продажбата ще бъде чрез публичен търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията от участниците в общинска администрация. Съветниците приеха първоначална цена за обекта 395 000 лв. без ДДС и депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната цена.

Със свое Решение от 29.06.2006 г. Общински съвет - Плевен, е обявил имота за публична общинска собственост с цел обектът да бъде отдаден на концесия. На проведените няколко такива процедури обаче кандидати не са се явили и процедурата е прекратена. С Решение от 03.02.2014 г. отново на местния парламент имотът е обявен за частна общинска собственост и от тогава неколкократно в годините комплексът е предлаган на публични търгове, но отново без резултат. Сегашното предложение за продажба на имота е във връзка със заявен интерес от страна на купувач. По този повод е изготвената пазарна оценка от оценител, която възлиза на 392 440 лв. без ДДС, в т. ч. стойност на земята - 117 620 лв.

Направената експертна оценка на имота от независим лицензиран оценител показва, че състоянието на обекта е изключително лошо. Покритият басейн е неизползваем от години, а двата открити басейна в имота са ползвани последно през лятото на 2010 година.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

12 октомври - Ден на…

събота, 12 октомври 2019
73

Дългогодишният преподавател Любка Ванкова събра…

петък, 11 октомври 2019
86

Общинският съвет заседава през октомври…

четвъртък, 10 октомври 2019
113

Постоянните комисии заседават на 14…

четвъртък, 10 октомври 2019
66