Приеха промени в Културния календар на Плевен

385

Допълнителни средства от Културния календар на Община Плевен ще бъдат пренасочени за организацията на Лауреатски дни Катя Попова". Календарът се допълва и с ново събитие - честването на 60-годишния юбилей от създаването на Общинския духов оркестър. И двете изменения бяха предложени и приети днес от Общинския съвет.

С Решение №079 от 15.02.2024 г. на Общински съвет - Плевен, е приет Сборният бюджет на Община Плевен за 2024 г., неразделна част от който е и Културен календар на Общината /Приложение №13/. В тази връзка в общинската администрация са постъпили две предложения за промени по първоначално планираните и приети културни събития:

  • С писмо от 19.03.2024 г. Любомир Дяковски - директор на Плевенската филхармония, информира, че поради организационни причини Филхармонията не може да реализира операта „Набуко", заложена в раздел II, т.4 от Културния календар на Общината;
  • С писмо от 19.03.2024 г. Пламен Марков - диригент на Общинския духов оркестър, информира за замяна на предвидения концерт с гост Орлин Горанов в раздел II, т.5 от Културния календар на Община Плевен с честване на 60-годишния юбилей на Общинския духов оркестър.

На база на постъпилите искания, Общински съвет - Плевен гласува и прие промени в Културния календар на Общината, както следва:

  • В Раздел II, т.4 събитието „Сцена под звездите“ - оперен спектакъл „Набуко", се заличава и предвидените средства в размер до 9 000 лв. се пренасочват към XXXI Международен фестивал „Лауреатски дни Катя Попова" - необходими финансови средства до 59 000 лв.
  • В Раздел II, т.5: Концерт с гост-солист Орлин Горанов, се променя с: Честване на 60-годишния юбилей от създаването на Общинския духов оркестър - Плевен.

В останалата си част решението остава същото.

Свалете в PDF