Приеха годишните отчети и баланси за 2020 година на общинските фирми

126

Общинският съвет на Плевен прие годишните отчети и баланси за 2020 г. на търговските дружества с общинско участие. Със същото решение съветниците определиха размер на дивидента, дължим на Община Плевен от общинските фирми, приключили годината на печалба и регламентираха  избор на експерт - счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на три от дружествата.

След кратък дебат и изслушване на управителя на „Паркстрой" ЕООД Дамянка Владимирова, с 26 гласа „за“ и 12 „въздържал се“ съветниците приеха финансовите отчети и баланси за 2020 г. на: „ДКЦ II - Плевен" ЕООД; „ДКЦ III - Плевен" ЕООД; „Тролейбусен транспорт" ЕООД; „Инжстрой" ЕООД; „Паркстрой" ЕООД и „Тибор" ЕАД. Преди обсъждането на днешната сесия, финансовите справки бяха разгледани и одобрени и на заседание на Постоянната комисия по "Стопанска политика и транспорт".

С втора точка в същото решение Общинският съвет гласува управителните органи на посочените шест търговски дружества да бъдат освободени от отговорност, както следва:

  • Управителят на „ДКЦ II - Плевен" - д-р Марияна Лазарова;
  • Управителят на „ДКЦ Ш-Плевен" - д-р Николай Хинков;
  • Управителят на „Тролейбусен транспорт" - инж. Ангел Несторов;
  • Управителят на фирма „Паркстрой" - Дамянка Владимирова;
  • Управителите на „Инжстрой" - Йордан Богословов и Пламен Петков;
  • Членовете на Съвета на директорите на „Тибор" - Лидия Железарова, Борислав Борисов и Иво Дочев.

Четири от общинските фирми, приключили 2020 г. на печалба, се освобождават и от плащане в размер на 100% от дължимия дивидент за периода. Това са „ДКЦ II - Плевен", „ДКЦ III - Плевен", „Паркстрой" и фирма „Тибор", като техните ръководства се задължават да ползват освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, необходими за основната икономическа дейност, за която са регистрирани и за извършване на строително-ремонтни работи. Всяко тримесечие те трябва да представят и отчет за начина на изразходване на средствата от освободения дивидент.

Управителните органи на три от общинските търговски дружества - „Тролейбусен транспорт", „Инжстрой" и „Тибор", ще проведат конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния си финансов отчет за 2021 г. В срок до 30 юли тези фирми следва да внесат в Общинския съвет протокол от конкурса, заедно със съответното предложение.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Общинският съветник Георги Славов с…

понеделник, 20 септември 2021
39

Мартин Митев, председател на ОбС…

сряда, 15 септември 2021
183

Отчетът на общинския бюджет за…

вторник, 14 септември 2021
83

ПГ по облекло и текстил…

четвъртък, 09 септември 2021
175