Приеха годишната програма за стопанисване на имотите - общинска собственост

295

Съгласно Закона за общинска собственост и Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет - Плевен, прие годишната Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост. Програмата отразява намеренията на местната управа за управление и разпореждане с общинските имоти през 2020 г. и е обвързана с годишния бюджет на Плевен. 

Очакваните приходи от управление на имоти - общинска собственост през годината са в размер на 4 728 700 лв., от разпореждането с общински имоти - 1 370 000 лв., или общо приходи - 6 098 700 лв., е записано в документа. Посочените необходими разходи за това са съответно 3 056 760 лв. От Програмата става ясно още, че през годината Община Плевен има намерението да предостави под наем 74 имота, а планираните за продажба са съответно 41. Един е обекта, за изграждане на който е необходимо отчуждаване на частни имоти, два са посочените в списък като обекти от първостепенно значение.

Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, в община Плевен за 2020 г. е отворен документ и подлежи на допълване и актуализация през годината.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Удължават срока на временно спрени…

петък, 25 септември 2020
51

Закупуват допълнителна техника по трансграничен…

четвъртък, 24 септември 2020
78

Местният парламент прие Общия устройствен…

четвъртък, 24 септември 2020
115

ОбС – Плевен прие за…

четвъртък, 24 септември 2020
72