Приеха Бюджет 2016 на Община Плевен

1052

Гласувахме възможния бюджет за Община Плевен, коментира председателят на ОбС - Плевен Мартин Митев

 

След близо двучасов дебат, Общински съвет - Плевен гласува най-важния финансов документ на общината – Бюджет 2106. Бюджетът бе приет с корекции, направени по предложение на съветници от различните групи.

На пресконференция председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев коментира цифрите, гласувани от съветниците. Той определи приетия от ОбС - Плевен Бюджет 2016 като възможния бюджет на Община Плевен.

 

Общият размер на заложените приходи в Бюджет 2016 на Община Плевен е 76 238 113 лв. Разходите за делегирани от държавата дейности за годината са в размер на 40 727 893 лв., разходите за местни дейности - 34 211 630 лв., а за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са гласувани 1 298 590 лв., съобщи Мартин Митев. Приетата инвестиционна програма за годината е в размер на 5 845 007 лв., като тук влизат преходен остатък от целеви трансфери за капиталови разходи от 2015 г. в размер на 2 808 097 лв., целева субсидия за капиталови разходи за 2016 г. от Републиканския бюджет в размер на 1 236 900 лв. и останалите капиталови разходи, финансирани от други приходи – 1 800 007 лв. Последната посочена сума са всъщност средствата, които Община Плевен ще получи ако се изпълни Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г. и годишния план за приватизация на Община Плевен.     

 

По време на дебата бяха направени и няколко промени  по бюджета. Една от най - обсъжданите бе тази за увеличение на средствата за спорт от 300 000 лева на 400 000 лева. Допълнителните 100 000 лева за това перо ще дойдат от резерва в бюджета /60 000 лв./ и от предвидените средства за улично осветление /40 000 лв./. Поредица от предложения за корекции в Бюджет 2016 касаеха и Културния календар на Плевен. В резултат на това Общински съвет - Плевен гласува средства за фестивал „Традицията среща бъдещето” в Ясен, за Международен фестивал по маримба и за концертно турне на ансамбъл „Акордиомания” към НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен. От резерва ще бъдат пренасочени средства и за изграждане на параклиси в села от общината – 30 000 за изграждане на параклис в с. Ясен и 10 000 лв. за проектиране на православен храм в с. Буковлък. От 5000 на 15 000 лв. са увеличени и парите за читалищата в общината.

 

„Това са основните промени, направени в хода на дебата. Общо взето в един такъв бюджет частта, в която Общинският съвет може да прави някакви промени, е от порядъка на 7-8 %. Пипането на повече пера в бюджета винаги води до съкращаването на някакъв разход, което може да доведе до закриване на структури, до оставане на хора без работа, т.е не би следвало да си позволяваме подобни действия. С две думи – харчим толкова, колкото можем да си позволим. Другото би било популизъм“, коментира Мартин Митев. Той определи първата за тази година сесия като тежка и доста натоварена. „Колегите обаче се мобилизираха и успяхме да приключим с целия дневен ред. Не съм позволил да бъде отложена нито една точка за февруарска сесия, защото болшинството от преписките касаят проблеми на гражданите на Плевен. Това може да се приеме и като заинатяване от моя страна, но смятам, че натоварването не е толкова голямо веднъж в месеца. Сесията беше тежка и заради гласуването на Бюджет 2016 на Община Плевен“, коментира още председателят на ОБС-Плевен.

Бюджет 2016 на Община Плевен бе приет с 36 гласа „за” и 2 „въздържал се”. 

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Деца подаряваха мартеници за здраве…

четвъртък, 29 февруари 2024
38

Кметът д-р Валентин Христов представи…

четвъртък, 29 февруари 2024
34

Определиха състава на експертна комисия…

четвъртък, 29 февруари 2024
63

Плевен се включва в национална…

четвъртък, 29 февруари 2024
41