Приеха актуализираната структура и численост на общинската администрация

419

Общо численост от 439,5 щатни бройки на служителите в администрацията на Община Плевен, от които 81,5 са в кметствата на територията на общината, одобри на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. Актуализираната структура бе приета с 30 гласа „за“ и 6   „въздържал се“, като гласуване бе предшестванf от дебат по темата и мнения по темата, изказани от различните групи общински съветници.

Предложението за актуализация на общинската структура и общата й численост бе представено от кмета на общината Георг Спартански в качеството му на вносител. Като основна цел на актуализацията той посочи желанието за подобряване на управлението и повишаване на ефективността му чрез намаляване на общата численост и преструктурирането й. От справката, представена пред Общинския съвет, стана ясно, че към момента общинската администрация е структурирана в 10 дирекции, 27 отдела, 4 сектора и 3 звена, кметства и населени места, като общата й численост е 490,5 щатни бройки, в това число 81.5 щатни бройки администрация в кметства и населените места в общината. След обсъждане по предложението Общински съвет - Плевен, гласува новата структура на администрацията в Община Плевен в предложения вид. Той предвижда 3 ресорни заместник-кметове, 11 дирекции, 29 отдела и 2 сектора. Общата численост е съответно 439,5 щатни бройки, от които 81,5 са в кметствата и населените места в общината. Новата структура е с 51 щатни бройки по-малко, което е 10,39%.

До 2 януари кметът на общината трябва да утвърди длъжностното разписание, а до 22 февруари - да приведе общинската администрация в съответствие с така приетата структура и численост, гласи решението на Общинския съвет.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Удължават срока на временно спрени…

петък, 25 септември 2020
51

Закупуват допълнителна техника по трансграничен…

четвъртък, 24 септември 2020
78

Местният парламент прие Общия устройствен…

четвъртък, 24 септември 2020
115

ОбС – Плевен прие за…

четвъртък, 24 септември 2020
72