Председателят на Общинския съвет организира публично обсъждане на отчета на Бюджет 2018 на Община Плевен

244

Председателят на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2018 година. Обсъждането ще се проведе на 13 август  /вторник/ от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

„Публичното обсъждане на отчета на Бюджет 2018 се организира на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 60 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен“, информира Мартин Митев. Във връзка с предстоящото обсъждане всеки може да се запознае с отчета на интернет страницата на Община Плевен, категория "Дейности" / „Финанси и икономика“ / „Отчети 2018“/ Отчет на Бюджет 2018 г.“ - https://pleven.bg/bg/otcheti-2018/otchet-na-byudzhet-2018-g/

Сборният бюджет на Община Плевен за 2018 година е приет с Решение № 833/25.01.2018 г. на Общинския съвет и е в размер на 87 704 433 лв. Средствата за финансиране на "Делегирани от държавата дейности" са съответно 52 804 433 лв., а за финансиране на "Местни дейности" и "Дофинансиране на делегирани от държавата дейности" - 34 899 990 лв. През отчетния период сборният бюджет на Общината е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет. В резултат на всички изменения общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2018 г. е съответно 98 032 698 лв.

Съгласно Закона за публичните финанси след публичното обсъждане на изпълнението на общинския Бюджет 2018 Общинският съвет на Плевен трябва да приеме отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Общинският съвет обсъжда проекта за…

понеделник, 27 януари 2020
27

Плевен е домакин на юбилейна…

събота, 25 януари 2020
75

Удължава се срокът по втората…

петък, 24 януари 2020
78

Общински съвет - Плевен заседава…

четвъртък, 23 януари 2020
98