Председателят на ОбС - Плевен проведе първа за годината приемна за граждани

918

Председателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев се срещна днес с граждани, които поискаха съдействие за решаване на конкретни проблеми. В първия за годината приемен ден вдовица поиска съдействие за финансова помощ от ОбС - Плевен, внесен бе сигнал за незаконно строителство в с. Ясен и питане от името на Териториалния координационен съвет на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ.

По време на приемния си ден Мартин Митев се срещна с д-р Румяна Нинова - председател на Териториалния координационен съвет на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ. По време на срещата д-р Нинова постави две основни искания. Първото е за завишаване на сумите за работно облекло на служителите в детските заведения на територията на община Плевен. Второто искане е относно възможностите на Общината да поеме разходите за ежегодното презаверяване на здравните книжки на служителите в детските заведения в общината. И по двата въпроса председателят на ОбС – Плевен пое ангажимент да провери какви са възможностите за решаването им. Относно питането за работно облекло ще бъде направена справка има ли такава финансова възможност в бюджета на Общината за 2016 г., а по второто питане за презаверяването на здравните книжки - ще се изиска становище на юристи доколко предложението влиза в задълженията на работодателите.

По време на приемния ден съдействие потърси и Бинка Ангелова от Плевен. На 3 август 2015 г. жената е претърпяла инцидент в центъра на града - при падане пред Къщата музей “Цар Освободител Александър II” чупи крак. Със Спешна помощ е откарана в УМБАЛ - Плевен, където е установено, че има счупване на бедрената кост. Наложило се е да бъде оперирана и са й поставени импланти, за които е заплатила сумата от 1360 лв. Поради ограничените си финансови възможности се наложило да вземе парите назаем от близки и приятели. Лечението е било съпътствано и с разходи за медикаменти. „Вдовица съм и нямам други доходи освен пенсията си, която е много ниска и не стига дори за ежедневните ми разходи“, сподели пред Мартин Митев Бинка Ангелова. Тя допълни, че след инцидента се придвижва трудно, което налага и допълнителни грижи и лекарства. Молбата на Бинка Ангелова е за съдействие за финансова помощ от ОбС - Плевен, с която да покрие част от разходите си за лечение.

Янко Трифонов подаде сигнал за незаконно строителство в село Ясен, което по думите му е извършено през 2007 г.


Председателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев ще има приемна за граждани всяка сряда. Записването за приемния ден става лично на адрес: гр.Плевен, пл.”Възраждане” № 2, ІІ етаж, стая № 36 или на телефон: + 359 64/881357.


Свалете в PDF