Председателят на ОбС - Плевен и председатели на Постоянни комисии ще се включат в срещата на НСОРБ

937

Председателят на ОбС - Плевен Мартин Митев и председатели на Постоянни комисии към ОбС - Плевен ще се включат в срещата на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ на 4 и 5 февруари в Плевен. Градът е избран за първи път за домакин на регионално делегатско заседание на НСОРБ, за срещата пристигат кметове и представители на общински съвети от 51 общини от Северозападния район.

 

На 4 февруари /четвъртък/ програмата на НСОРБ предвижда обучение за новоизбрани кметове, зам.-кметове и председатели на общински съвети. В обучението ще се включат както председателят на ОбС - Плевен Мартин Митев, така и повечето председатели на Постоянни комисии към ОбС - Плевен. Темите ще бъдат „Какво ни предстои през следващите 4 години – реформи, задачи, предизвикателства”, „Финансова децентрализация. Общински бюджет 2016”, „Как да подобрим вътрешната организация?”, „Общински проекти - как да се справим по-добре?”, „С какво НСОРБ да Ви подкрепи през 2016 г.?”. На обучението ще бъде представен и норвежкият опит в децентрализирания модел на община.

На 5 февруари /петък/ заседанието на НСОРБ ще бъде открито в 9.30 ч. в зала „Плевен” в сградата на Областна администрация. Дневният ред на срещата включва издигане на кандидатури за членове на Управителния съвет на НСРОБ и предложения за членове на Контролния съвет и за председатели и зам.-председатели на постоянните комисии на НСОРБ.

 

 

Свалете в PDF