Днес: Председателският съвет към ОбС - Плевен започва дебат по наредбата за общинските фирми и реда за поставяне на вендинг автомати

130

Председателят на Общински съвет - Плевен, доц. д-р Иван Малкодански свиква днес, 11 юни, извънреден Председателски съвет. Предварителният дневен ред на заседанието включва две точки, както следва:

1. Обсъждане на предложения за промени в Наредба № 8 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала;

2. Обсъждане на предложения за промени в Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен, във връзка с регламентиране поставянето на автомати за топли напитки  и храни /вендинг автомати/.

Свикването на днешната среща е провокирано от близо 5-часовия дебат по темата за управлението на общинските фирми, състоял се по време на последната сесия на ОбС - Плевен. По искане на общинските съветници в рамките на дебата тогава бяха изслушани управителите на всяко едно от шестте търговски дружества с общинско участие: д-р Мариана Лазарова на "ДКЦ II - Плевен" ЕООД, д-р Николай Хинков на "ДКЦ III - Плевен" ЕООД, инж. Ангел Несторов на "Тролейбусен транспорт" ЕООД, инж. Йордан Богословов и инж. Пламен Петков на "Инжстрой" ЕООД, Дамянка Владимирова на "Паркстрой" ЕООД и Лидия Железарова на "Тибор" ЕАД. Съветниците изискаха справки за финансовите резултати на фирмите, начина на работа, планирани инвестиции и печалби. Тогава бе поискано и свикване на извънредно заседание на ОбС - Плевен с дебат относно работата и начина на управление на общинските фирми, както и промени в Наредба 8 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

„Целта на промените, които трябва да бъдат направени в Наредба №8, е общинските фирми да започнат да работят за Общината, в полза на гражданите. Да има стремеж за развитие, увеличаване на печалбата, разкриване на работни места, идеи за инвестиции“, коментира доц. д-р Малкодански.

След като бъдат направени промени в Наредба №8 при спазване на съответните законови срокове за обществено обсъждане и влизане в сила на направените изменения, ще се пристъпи и към конкурси за избор на нови управители, тъй като мандатите на действащите към момента са изтекли. 

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Общинския съвет, заместник-председателите, председателите на групи съветници и един от съветниците, които не участват в групи, определен на ротационен принцип по азбучен ред, образуват Председателски съвет. Председателят на Общинския съвет свиква Председателския съвет за консултации по дневния ред на заседанията на общинския съвет, както и по други въпроси от дейността на Съвета. Съставът на Председателския съвет на ОбС – Плевен в този мандат е, както следва: 1. доц. д-р Иван Малкодански – председател на ОбС- Плевен; 2. Бойко Тодоров – зам. председател на ОбС и председател на група общински съветници „Левицата!“; 3. Васил Петков – зам. председател на ОбС; 4. Генади Тодоров – зам. председател на ОбС; 5. Генадий Пъшев – зам. председател на ОбС; 6. Захари Дончев – зам. председател на ОбС; 7. Наталия Цанева – зам. председател на ОбС и председател на група „Продължаваме промяната – Демократична България“ ; 8. Николай Маринов – зам. председател на ОбС; 9. Петя Василева– зам. председател на ОбС; 10. Ева Маринова – Найденова – председател група общински съветници от Коалиция „БСП за България“; 11. Данаил Раденцов – председател на група „Възраждане за Плевен“; 12. Юлиян Йовков – председател на група общински съветници от ПП „Движение за права и свободи“; 13. Станислав Иванов – председател на група ПП ГЕРБ; 14. Христо Таслаков - председател на група „Българска Нова Демокрация (СДС) – до м. май 24 г.; 15. инж. Йордан Василев – председател на група общински съветници „Бъдеще за родината“; 16. Владислав Николов – председател на  група общински съветници на Коалиция „Заедно за силна община“.

Свалете в PDF