Председателски съвет на 06.02.2012 г.

761

На 06 февруари (понеделник) 2012 год., от 12.00 ч. в Заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на Община Плевен, ще се проведе заседание на Председателския съвет на Общински съвет - Плевен.

Свалете в PDF