Председателски съвет

759

На 17 януари (вторник) 2012 год., от 17.00 ч. в Заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на Община Плевен, ще се проведе заседание на Председателския съвет на Общински съвет - Плевен.

Свалете в PDF