Председатели на Общински съвет – Плевен през годините с първа обща среща

233

Председатели на Общински съвет – Плевен, заемали поста от 1991 година насам, се срещнаха за първи път на обща среща, инициирана от настоящия председател на местния парламент доц. д-р Иван Малкодански. В срещата участваха Георг Спартански – председател на Общинския съвет три поредни мандата /1999 г. – 2011 г./, Дарин Ангелов – председател на Общинския съвет един мандат /2011 г. – 2015 г./ и Мартин Митев – председател на Общинския съвет два поредни мандата /2015 г. – 2023 г./.

„Радвам се, че в празничния за Плевен 15 май поставяме началото на една хубава традиция. Общинският съвет е институцията, създаваща рамката, в която градът се управлява и развива. Всяко важно решение трябва да бъде одобрено от общинските съветници. Бюджетът на града, дейността на общинските предприятия, всяко съществено за града решение се взема от общинските съветници“, заяви доц. д-р Иван Малкодански и допълни, че идеята му е срещата на председателите да стане традиция за всеки 15 май.

Общинският съвет е законодателният орган на местното самоуправление в общината (чл. 138 от КРБ). Той се избира от населението на съответната община за срок от 4 години по ред определен със закон. Общинският съвет на Плевен се състои от 41 избрани общински съветници и към него функционират 11 постоянни комисии. Той е колективен орган и определя политиката за изграждане и развитие на общината, упражнява контрол над дейността на общинската администрация, приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

 

Свалете в PDF