Предоставят безвъзмездно общински имоти за управление на РЗИ - Плевен и за ползване на читалището в Гривица

174

Недвижими нежилищни имоти - частна общинска собственост, да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ - Плевен, и за ползване на НЧ „Искра 1912" - с. Гривица, реши Общинският съвет на Плевен.

С договор от 19.05.2014 г. на РЗИ е предоставен безвъзмездно за управление за срок от 5 години общински имот - офиси с обща площ 32 кв. м на четвъртия етаж в административната сграда на ул. "Д. Константинов" № 23. Тъй като срокът на въпросния договор е изтекъл на 19.05.2019 г., от РЗИ е внесено писмо за сключване на нов поради необходимост от ползване на въпросните помещения за регистратура за класифицирана информация. ОбС - Плевен, гласува да бъде сключен нов 5-годишен договор за това със Здравната инспекция. Консумативните разходи за текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци за имота ще са за сметка на Регионалната здравна инспекция, се посочва в решението на общинските съветници.

С друго свое решение ОбС - Плевен, прие да се учреди безвъзмездно право на ползване за Народно читалище „Искра 1912" - с. Гривица, върху общински имот в населеното място, представляващ помещения от 100 кв. м на третия етаж в административна сграда. Решението е във връзка със заявление, постъпило до Община Плевен от Борислава Георгиева - председател на читалището, за учредяване безвъзмездно право на ползване върху въпросния имот. Читалището е ползвало същите помещения и досега на основание 5-годишен договор от 20.06.2014 г. С решение на Общинския съвет безвъзмездното право на ползване се предоставя за срок от нови 5 години, като всички консумативни разходи за текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет ще са за сметка на читалището.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Плевен отбеляза тържествено 111 години…

неделя, 22 септември 2019
78

Постоянните комисии в Общински съвет…

четвъртък, 19 септември 2019
83

Публикуван е списъкът с допуснатите…

сряда, 18 септември 2019
108

Обсъждат предложение за продажба на…

вторник, 17 септември 2019
81