Предлагат промени в наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен

175

Проект на Наредба за изменение и допълнение на действащата Наредба №33, за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен, е част от дневния ред този месец на две от постоянните комисии в Общински съвет - Плевен. Предложението предстои да бъде разгледано в Постоянната комисия по "Младежки дейности, спорт и туризъм" и комисията по "Законност и контрол по изпълнение на решенията", информира председателят на местния парламент Мартин Митев.

Разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) регламентират принципите на развитие и управление на системата на спорта, като основно място сред тях заемат публичността, прозрачността и защитата на обществения интерес. Те намират своя израз в механизмите, чрез които се осъществява общинската политика в областта на спорта, един от които е финансовото подпомагане на неговото развитие на територията на общината в съответствие с приетата национална програма. В тази връзка дейностите в областта на спорта на общинско ниво се финансират със средства от бюджета на Община Плевен при спазване на правилата в областта на държавните помощи. Съгласно разпоредби в ЗФВС с тези средства може да се финансира изпълнението на дейностите за развитие на спорта, като Общината може да подпомага спортни организации, които имат седалище и дейност на нейната територия. Условията и редът за това финансиране и подпомагане се определят с наредба на Общинския съвет, каквато е действащата Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен.

Причините, наложили внасяне на проект за изменение и допълнение на действащия нормативен акт на местно ниво са в две основни направления, се посочва в предложението от общинската администрация. На първо място се изтъква необходимостта от създаване на правен регламент по отношение на предоставянето, разходването и отчитането на предоставените целеви безвъзмездни финансови средства от общинския бюджет на конкретни спортни клубове, извършващо се на основание и в изпълнение на изрични решения на Общинския съвет.

Втората причина са текстове в наредбата, свързани с реда и условията за кандидатстване и оценяване на дейността на спортните клубове, които в сегашната си редакция водят до противоречия и неясноти при тълкуването и приложението им и създават известни затруднения при попълване на формулярите от страна на спортните клубове.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Общински съветник ще представлява Плевен…

вторник, 07 февруари 2023
46

Общинският съвет гласува финансиране от…

вторник, 31 януари 2023
128

Още осем читалища в община…

понеделник, 30 януари 2023
159

ОбС - Плевен даде съгласие…

петък, 27 януари 2023
103