Откриха готовите обекти от Водния цикъл в селата Буковлък и Ясен

257

Председателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев присъства днес на официалното откриване на готовите обекти в селата Буковлък и Ясен, реализирани в рамките на мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”. Откриването и в двете населени места бе с водосвет, отслужен в присъствието на представители на държавната и местна власт, представители на управляващия орган и фирмите изпълнители, жители на двете населени места.

В Буковлък официално бе открита изградената канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на населеното място /етап І/. На церемонията присъстваха Мартин Митев, зам.-областният управител д-р Красимир Трифонов, зам.-кметът на Плевен арх. Невяна Иванчева, кметът на с. Буковлък Росен Русанов, представители на фирмите-изпълнители на обекта, жители на населеното място. Дейностите по обекта включват: рехабилитация на главния водопроводни клонове с дължина 3478 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 229 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 7409 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 2774 м. и второстепенни канализационни клонове с дължина 7 632,00 м., включително и сградни канализационни отклонения. Общата стойност на инвестицията е 7 974 227, 63 лв. без ДДС. Общата стойност на изпълнените СМР е около 27,32 млн. лв. без ДДС, от тях близо 24,56 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ и около 2,76 млн. лв. собствен принос.

Официалното откриване на обекта в с. Ясен уважиха народният представител д-р Калин Поповски, председателят на Общинския съвет Мартин Митев, зам.-кметът на Плевен арх. Невяна Иванчева, кметът на с. Ясен Йото Добрев, представители на фирмите-изпълнители на обекта, жители на Ясен. В рамките на обекта „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен” са рехабилитирани 2786 м главни водопроводни клонове, изградена е нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 1640 м и е рехабилитирана второстепенна водопроводна мрежа с дължина 4489 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите. Дейностите включват още изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 4195 м и второстепенни канализационни клонове с дължина 9364 м, включително и сградни канализационни отклонения; изграждане на нова Канализационна помпена станция (КПС) и довеждаща инфраструктура към нея, както и напорен канализационен колектор с дължина 4636 м от КПС - Ясен до съществуващ колектор (с. Опанец) от Плевен към ПСОВ - с. Божурица.

Проектът „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“ се осъществява по процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския кохезионен фонд. Това е първият и единствен към момента партньорски проект между две общини в страната.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Удължават срока на временно спрени…

петък, 25 септември 2020
51

Закупуват допълнителна техника по трансграничен…

четвъртък, 24 септември 2020
78

Местният парламент прие Общия устройствен…

четвъртък, 24 септември 2020
115

ОбС – Плевен прие за…

четвъртък, 24 септември 2020
72