Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

135

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в детски и учебни заведения, реши Общинският съвет на Плевен. Решението е във връзка с постъпили предложения от директори на детски и учебни заведения за провеждане на съответните процедури за отдаване под наем на помещения за провеждане на допълнителни форми на обучение и за училищни столове с изтекли срокове на договорите.

Съгласно чл.14, ал.1 от общинската Наредба №7, части от имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след организиране и провеждане на публичен търг или конкурс, за което се изисква решение на Общинския съвет.

Местният парламент гласува да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години, чрез предварително представяне на предложенията в общинската администрация на части от имоти - публична собственост за:

  • Ученически стол в ОУ „Св. Климент Охридски" - Плевен, с площ 200 кв.м, при първоначална наемна месечна цена 170 лв. с депозит за участие 200 лв.
  • Ученически стол в СУ „Иван Вазов" - Плевен, с площ 592 кв.м, при първоначална наемна месечна цена 503 лв. с депозит за участие 200,00 лв.
  • Ученически стол в ОУ „Йордан Йовков" - Плевен, с площ 150 кв.м, при първоначална наемна месечна цена 128 лв. и депозит за участие 200 лв.

Публичен търг с тайно наддаване чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа на търга, ще се проведе и за отдаване по наем за срок от 5 години на части от имоти - публична собственост за:

  • Част от зала в ЦПЛР - Център за работа с деца с площ 40 кв.м, за провеждане занимания по роботика и информатика, при начална месечна цена на час 9,20 лв. Депозит за участие 100 лв.
  • Част от физкултурен салон в ДГ „Гергана" с площ 30 кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90 лв. Депозит за участие 100 лв.
  • Методичен кабинет в ДГ „Ралица" с площ 21 кв.м, за провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 4,20 лв. Депозит за участие 100 лв.
  • Методичен кабинет в ДГ „Ралица" с площ 21 кв.м, за провеждане занимания по народни танци, при начална месечна цена на час 4,20 лв. Депозит за участие 100 лв.
  • Методичен кабинет в ДГ „Чучулига" с площ 40 кв.м, за провеждане на занимания по народни танци, при начална месечна цена на час 8,00 лв. Депозит за участие 100 лв.
  • Част от методичен кабинет в ДГ „Първи юни" с площ 15 кв.м, за провеждане на занимания по английски език, при начална месечна цена на час 3,00 лв. Депозит за участие 100 лв.

В приетото от Общинския съвет решение изрично се посочва, че ползването на имотите от спечелилия съответната процедура наемател не може да пречи или ограничава учебните дейности в детското и учебно заведение.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Общинският съветник Георги Славов с…

понеделник, 20 септември 2021
39

Мартин Митев, председател на ОбС…

сряда, 15 септември 2021
183

Отчетът на общинския бюджет за…

вторник, 14 септември 2021
83

ПГ по облекло и текстил…

четвъртък, 09 септември 2021
175