От НУ „Христо Ботев“ - Плевен търсят съдействие от Общинския съвет за изграждане на физкултурен салон

103

Писмо с искане за съдействие за изграждане на физкултурен салон в НУ „Христо Ботев“ - гр. Плевен постъпи в деловодството на Общинския съвет. Вносител на писмото е директорът на училището Цветелин Горанов. „Настоящото писмо ще бъде разгледано в Постоянната комисия по „Образователна политика и читалищна дейност“ този месец. Цялата преписка по въпроса е качена и на официалната страница на Общинския съвет в интернет в раздел „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии“ за октомври“, информира председателят на ОбС - Плевен Мартин Митев.

„НУ „Христо Ботев" - гр. Плевен е с 86-годишна история. В него се обучават 450 ученика и липсата на физкултурен салон е голямо неудобство за провеждането на часовете по физическа култура и спорт. Училището е единственото в града, което не разполага с такъв, не разполага и със собствени средства в рамките на делегирания бюджет за изграждане на такъв. Затова се обръщаме с молба за Вашето съдействие за решаване на този проблем в полза на нашите деца“, посочва в писмото си до местния парламент Цветелин Горанов. Той изтъква още, че през последните 9 години училището е на челните места на HBO, а за учебната 2014 - 2015 г. - на първо място в област Плевен и на 14 място в страната от общо 1868 училища. НУ „Христо Ботев" - Плевен е базово и в него провеждат практиката си и студенти от Педагогическия колеж.

Част от преписката за НУ „Христо Ботев“, внесена в ОбС - Плевен, е и кореспонденция, водена по въпроса в годините назад с местната и държавна администрация. В едно от писмата - от Министерството на младежта и спорта, се посочва, че начина, по който може да се кандидатства за финансиране изграждането на физкултурен салон, е по реда на Наредба №2/08.05.2014 г., издадена от Министъра на младежта и спорта, в която са определени условията и редът за финансово подпомагане на строителството и ремонти на спортни обекти и съоръжени от министъра на младежта и спорта. За кандидатстване по Наредбата е необходимо изготвяне на проектна документация, която да бъде съгласувана и одобрена от проектанти, инвеститор и съгласувателните органи. Посочва се също, че право на финансово подпомагане по Наредбата имат спортните организации, ведомствата, на които е възложено управлението на държавната собственост, общините и държавните спортни училища. 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Постоянните комисии заседават по преписки…

четвъртък, 18 октомври 2018
60

Информират за изтичане на договори…

сряда, 17 октомври 2018
80

Общинският съвет даде съгласие за…

понеделник, 15 октомври 2018
114

С минута мълчание в памет…

понеделник, 15 октомври 2018
85