Определиха съставите на 10-те постоянни комисии за мандата

83

Десет постоянно действащи комисии ще работят към Общински съвет - Плевен, в мандат 2019 - 2023 г. Решението за техния числен и персонален състав и за техните ръководства бяха приети на днешното заседание. До повторно гласуване на съставите се стигна след положената нова клетва от общинските съветници.

На основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019 - 2023 година, Общинският съвет избра състав и ръководства на следните 10 постоянни комисии:

 1. Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт" – състав от 9 члена:
 • Христослав Михайлов - Председател
 • Владислав Монов
 • Моника Чочева - Лилакова
 • Емануил Аргилашки
 • Христо Таслаков
 • Пепо Петков
 • Светослав Доков
 • Йордан Василев
 • Христомир Христов
 1. Постоянна комисия по „Бюджет и финансова политика" - състав от 9 членове:

- Валентина Вълчанова

- Генади Динков

- Емануил Аргилашки

- Толя Първанова

- Пепо Петков - Председател

- Албена Върбанова

- Светослав Доков

- Георги Славов

- Стефан Петков

 1. ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" - състав от 9 членове:
 • Владислав Монов - Председател
 • Валентина Вълчанова
 • Калин Кръстев
 • Бойко Тодоров
 • Моника Чочева - Лилакова
 • Свилен Трифонов
 • Борислав Георгиев
 • Юлиян Йовков
 • Димитър Карамфилов
 1. ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност" - състав от 9 членове:
 • Петя Василева - Председател
 • Веселка Лилова
 • Моника Чочева – Лилакова
 • Калин Кръстев
 • Албена Върбанова
 • Христо Таслаков
 • Павлинка Микова
 • Николай Маринов
 • Тамер Куртанов
 1. ПК по „Образователна политика и читалищна дейност" - състав от 9 членове:
 • Цветелин Горанов - Председател
 • Петя Василева
 • Толя Първанова
 • Свилен Атанасов
 • Евгения Бързашка - Христова
 • Георги Велков
 • Павлинка Микова
 • Росен Височков
 • Ристем Халкоглу
 1. ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм" - състав от 7 членове:
 • Йордан Грижов - Председател
 • Веселка Лилова
 • Бойко Тодоров
 • Бойко Янчев
 • Десислава Иванова
 • Росен Височков
 • Стефан Петков
 1. ПК по „Здравеопазване и социална политика" - състав от 7 членове:
 • Йордан Георгиев
 • Илиян Йончев
 • Васил Петков
 • Евгения Бързашка - Христова - Председател
 • Георги Славов
 • Юлиян Йовков
 • Димитър Карамфилов
 1. ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" - състав от 9 членове:
 • Йордан Георгиев
 • Йордан Грижов
 • Свилен Атанасов
 • Георги Велков
 • Албена Върбанова
 • Борислав Георгиев
 • Ленко Тодоров
 • Йордан Василев - Председател
 • Ристем Халкоглу
 1. ПК по „Обществен ред н сигурност" - състав от 7 членове:
 • Цветелин Горанов
 • Генади Тодоров
 • Николай Маринов - Председател
 • Бойко Янчев
 • Десислава Иванова
 • Ленко Тодоров
 • Тамер Куртанов
 1. ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" - състав от 7 членове:
 • Генади Динков
 • Христослав Михайлов
 • Илиян Йончев
 • Генади Тодоров
 • Свилен Трифонов - Председател
 • Васил Петков
 • Христомир Христов
Свалете в PDF