Общинският съвет се събира на 7 декември заради извънредно заседание на Асоциацията по ВиК

253

Общински съвет - Плевен се събира за заседание на 7 декември (вторник) от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Дневният ред включва една единствена точка:

- Предложение относно възлагане на кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Плевен, насрочено за 20 декември 2021 г.

С пълния текст на предложението може да се запознаете на интернет страницата на Общински съвет - Плевен, категория "Заседания“/„Заседания на Общински съвет"/ -https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-07122021

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе при спазване на разпоредените противоепидемични мерки.

Свалете в PDF