Общинският съвет заседава извънредно на 16 януари

304

Общинският съвет на Плевен се събира за заседание на 16 януари, четвъртък, от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Дневният ред включва една-единствена точка - преразглеждане на Решение № 035 от 19.12.2019 г. на Общинския съвет, което е върнато за ново обсъждане от областния управител на област Плевен.

С въпросното решение, прието на заседанието през декември, съветниците измениха свое предходно решение /Решение № 1172/20.12.2018 г./ за поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие" АД - Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България", част от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, за осигуряване на допълнителни финансови средства от Бюджета на Община Плевен, под формата на собствен принос.

С пълния текст на материала, който предстои да бъде обсъден, както и с мотивите на областния управител за връщане на решението, може да се запознаете на интернет страницата на Общински съвет - Плевен, категория "Заседания“/„Заседания на Общински съвет"/ - https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-16012020-g

 

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Удължават срока на временно спрени…

петък, 25 септември 2020
52

Закупуват допълнителна техника по трансграничен…

четвъртък, 24 септември 2020
79

Местният парламент прие Общия устройствен…

четвъртък, 24 септември 2020
116

ОбС – Плевен прие за…

четвъртък, 24 септември 2020
72