Общинският съвет се събира в понеделник, решава за съгласие Общината да кандидатства по проект

81

На 15 октомври /понеделник/ от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен. Предложеният дневен ред включва една единствена точка.

Общинските съветници ще обсъждат предложение за даване на съгласие Община Плевен да кандидатства с проектно предложение „Защитни мероприятия за превенция при горски пожари в Община Плевен“ по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“. Мерките са по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Постоянните комисии заседават по преписки…

четвъртък, 18 октомври 2018
60

Информират за изтичане на договори…

сряда, 17 октомври 2018
80

Общинският съвет даде съгласие за…

понеделник, 15 октомври 2018
114

С минута мълчание в памет…

понеделник, 15 октомври 2018
85