Общинският съвет се събира в понеделник, решава за съгласие Общината да кандидатства по проект

106

На 15 октомври /понеделник/ от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен. Предложеният дневен ред включва една единствена точка.

Общинските съветници ще обсъждат предложение за даване на съгласие Община Плевен да кандидатства с проектно предложение „Защитни мероприятия за превенция при горски пожари в Община Плевен“ по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“. Мерките са по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Мартин Митев: Всеки един спортен…

петък, 14 декември 2018
60

Отличиха спортисти и спортни деятели…

петък, 14 декември 2018
87

Постоянните комисии заседават на 17…

четвъртък, 13 декември 2018
59

Всички постоянни комисии в ОбС…

четвъртък, 13 декември 2018
60