Общинският съвет прие нова наредба за поставянето на преместваеми обекти в общината

96

Нов текст на общинската Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти ще влезе в сила след 7 дни на територията на община Плевен. С 34 гласа „за“ Общинският съвет прие предложението за новия нормативен акт на местно ниво.

Новото съдържание на Наредба № 15 е във връзка с развитието на община Плевен и създаването на подходящи условия и подробна нормативна уредба относно поставянето на преместваемите обекти в съответствие с измененията в Закона за устройство на територията /ЗУТ/. В наредбата са разписани условията и реда за поставяне на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности в общината. Посочени са и изискванията за представяне на индивидуални проекти, сроковете на валидност на издаваните разрешения за разполагане на преместваеми съоръжения върху общински терени, както и редът за тяхното премахване. Наредбата диференцира и дейностите на общинските предприятия при поставяне на преместваемите обекти. Раздел в нормативния акт описва реда за поставяне на монументално-декоративни елементи - паметници и други възпоменателни знаци, в общината.

Очакваните резултати след влизането в сила на новата Наредба № 15 са по-добра организация на работата, подобряване качествата и визията на градската среда в Плевен, повишаване на събираемостта на приходи от извършваните дейности и подобряване на контрола при осъществяването им. Ще се постигне и синхронизиране на местния нормативен акт с действащото национално законодателство.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

12 октомври - Ден на…

събота, 12 октомври 2019
73

Дългогодишният преподавател Любка Ванкова събра…

петък, 11 октомври 2019
86

Общинският съвет заседава през октомври…

четвъртък, 10 октомври 2019
112

Постоянните комисии заседават на 14…

четвъртък, 10 октомври 2019
66