Общинският съвет даде съгласие Община Плевен да кандидатства с проект пред Фонд „Социална закрила”

235

Общинският съвет на Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства с проект за подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип на територията й пред Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. Решението получи единодушната подкрепа на общинските съветници.  

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявена с решение на Министерския съвет от 14.05.2020 г., и усилията за преодоляване на пандемията от COVID-19, Министерството на труда и социалната политика пое ангажимент да подкрепи най-уязвимите обществени групи - учащи деца и младежи. Със заповед от 28.05.2020 г. на социалния министър Деница Сачева бе утвърдена Целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа, от I до XII клас по реда на  Закона за социалното подпомагане. Програмата се финансира от фонд „Социална закрила" към Министерството и нейната цел е да се осигури непрекъснат образователен процес на учащите от посочените социални институции.

Община Плевен има намерението да кандидатства с проект „Подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен”. Индикативната обща стойност на проекта е 30 000 лв. с ДДС, които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. Условията на програмата допускат закупуване на технически средства с лицензиран софтуер: компютърна конфигурация и/или преносим компютър, таблет, принтер/мултифункционално устройство, закупуване на рутер и заплащане на такса за интернет до 31.12.2020 г. Условията за кандидатстване изискват решение на Общинския съвет, потвърждаващо намеренията на Общината. Срокът за представяне на проектите е от 1.06.2020 г. до 15.07.2020г.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Удължават срока на временно спрени…

петък, 25 септември 2020
52

Закупуват допълнителна техника по трансграничен…

четвъртък, 24 септември 2020
79

Местният парламент прие Общия устройствен…

четвъртък, 24 септември 2020
116

ОбС – Плевен прие за…

четвъртък, 24 септември 2020
72