Общински училища искат разрешения и дофинансиране за маломерни и слети паралелки

222

Разрешение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училища на територията на община Плевен предстои да бъде обсъдено този месец в Общински съвет - Плевен. Искания са внесли директорите на 11 учебни заведения.

Две от училищата са на територията на град Плевен - СУ "Анастасия Димитрова" и ОУ "Н. Й. Вапцаров". От СУ "Анастасия Димитрова" искат финансиране за сформиране на четири маломерни самостоятелни паралелки с общ брой ученици I - VII клас 65 и VIII - XII клас - 74. От ОУ "Н. Й. Вапцаров" информират за необходимост от две слети и три самостоятелни маломерни паралелки, като посочват, че в училището има недостиг от 23 деца в I - VII клас.

Искания за допълнително финансиране за формирането на маломерни самостоятелни или слети паралелки за учебната 2019/2020 г. са постъпили още от: ОУ „Христо Ботев" - с. Пелишат, СУ "Христо Ботев" - гр. Славяново, ОУ "Отец Паисий" - с. Опанец, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Ясен, ОУ "Васил Левски" - с. Беглеж, ОУ "Антон Старшимиров" - с. Бохот, НУ "Отец Паисий" - с. Върбица, НУ "Христо Ботев" - с. Дисевица, и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - с. Търнене.

За дофинансиране от общинския бюджет по внесените искания са нужни общо около 95 000 лв. Предложението влиза за обсъждане първо в две от постоянните комисии в Общинския съвет на Плевен следващата седмица - в ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ и в ПК по „Бюджет и финансова политика“.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини