Общински съвет - Плевен с извънредно заседание на 9 юни

159

Общински съвет - Плевен се събира за заседание на 9 юни /четвъртък/ от 09.00 часа. Дневният ред на сесията включва една единствена точка: Предложение за предсрочно прекратяване на правомощията и освобождаване на Председателя на Общински съвет - Плевен, приемане на процедурни правила и провеждане на нов избор на Председател на Общински съвет - Плевен. Вносител на предложението са 15 общински съветници.

„Запознат съм с искането на колегите общински съветници за оставката ми като председател на Общински съвет - Плевен. Това е тяхно право и съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. съм изпълнил задълженията си като съм свикал заседание на ОбС този четвъртък, 9 юни, от 09,00 ч.. Смятам, че всеки един от общинските съветници ще гласува по съвест“, коментира по повод постъпилото предложение Мартин Митев.

Съгласно Глава втора, чл.17, ал. 2 и 3, по предложението се провежда разискване и след гласуване се взема решение с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. Гласуването е тайно и се осъществява по ред, определен с решение на Съвета.

Пълният текст на предложението, което ще бъдат разгледано в четвъртък от общинските съветници, е публикувано на интернет страницата на Общински съвет - Плевен, категория "Заседания“/ „Заседания на Общински съвет“ / „Материали за заседание на Общински съвет - Плевен на 09.06.2022 г.“ - https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-09062022-g

 

Свалете в PDF