Общински съвет - Плевен, избра Комисия за противодействие на корупцията

419

С 40 гласа „за“ Общински свет - Плевен, избра състав на Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Предложението за сформирането на комисията като специализиран орган към местния парламент в този мандат внесе председателят на Общинския съвет Мартин Митев. На редовната си пресконференция след заседанието в Пресклуба на БТА днес той коментира решението и внесе пояснения по него.

„Във връзка с приемане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е необходимо създаването на постоянна комисия при Общинския съвет, която да изпълнява разпоредбите, вменени със закона. С наше решение в предходния мандат тази функция бе вменена на ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“. Причината бе, че на практика законът влезе в сила в средата на мандата, а измененията в него в частта, касаеща общинските съветници влизат в сила сега от 1 декември. Целесъобразно и законосъобразно е създаването на отделна комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, и то като специализиран орган към Общинския съвет. По тази причина взехме и това решение“, коментира Мартин Митев. Председателят на Общинския съвет обърна внимание, че в случая всеки един общински съветник носи лична отговорност при подаване на декларациите по закона и подчерта, че при неспазване на изискванията на нормативния акт глобите са сериозни - за неподадена декларация санкциите са от 1 000 до 3 000 лв., а за недекларирани или неверни данни - глобите започват от 5 000 лв. „Това са лични санкции на физическото лице, както и отговорността за подадените данни е изцяло лична“, подчерта Мартин Митев. Съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, както и разпоредба в Наредбата за организация и дейността на извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, срокът за подаване на декларациите за имущество пред Комисията е едномесечен от заемането на длъжността.

Съставът на избраната от Общински съвет – Плевен Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество комисията, е както следва:

Председател: д-р Йордан Георгиев /ГЕРБ/

Зам. - председател: Борислав Георгиев /ВМРО-БНД/

Секретар: Валентина Вълчанова /ГЕРБ/

Членове:

Илиян Йончев /БСП/

Бойко Тодоров /БСП/

Свилен Трифонов /МК ДБ - Обединение/

Росен Височков /БДЦ/

Ленко Тодоров /АБВ/

Васил Петков /ДПС/

В срок до 3 декември така избраната комисия трябва да утвърди образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.З от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Общински съвет - Плевен. До 11 декември същата трябва да внесе в деловодството на Общинския съвет и проект на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в ОбС - Плевен.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Удължават срока на временно спрени…

петък, 25 септември 2020
51

Закупуват допълнителна техника по трансграничен…

четвъртък, 24 септември 2020
78

Местният парламент прие Общия устройствен…

четвъртък, 24 септември 2020
115

ОбС – Плевен прие за…

четвъртък, 24 септември 2020
72