Предоставят общински имоти безвъзмездно за ползване за спорт

180

Общински имоти да бъдат предоставени безвъзмездно за ползване от спортни клубове в общината, реши Общинският съвет на Плевен. Тренировъчно игрище в Плевен ще се ползва безвъзмездно от Детско-юношеската школа на "Общински футболен клуб Спартак Плевен", а стадион със съблекалня в плевенското село Бръшляница се предоставя безвъзмездно за ползване на Сдружение "Футболен клуб Чавдар - 1920".

В заявление до Община Плевен от Сдружение "Общински футболен клуб Спартак Плевен" са заявили желание за безвъзмездно ползване за срок от една година на тренировъчното игрище на ул. „Пиер Кюри“ в града. Посочва се, че игрището е необходимо за нуждите на Детско-юношеската школа на клуба, има и приложен график за ползване на терена с описание на дейностите. Тренировъчното игрище е частна общинска собственост и представлява изцяло незастроен поземлен имот с площ 8794 кв.м. Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) спортните обекти - държавна или общинска собственост, може да се предоставят безвъзмездно за определено време за тренировъчна и състезателна дейност от спортните организации, вписани в регистъра от ЗФВС. ОФК „Спартак Плевен" е вписан в този публичен регистър, воден от Министъра на младежта и спорта.

В Община Плевен е постъпило заявление и от Сдружение "Футболен клуб Чавдар - 1920", чрез кмета на кметство Бръшляница, с желание за временно безвъзмездно ползване за футболни сезони 2022/2023 г., 2023/2024 г., 2024/2025 г. на два общински спортна имота в населеното място във връзка с участието на клуба във футболното първенство. Приложен е и график за ползване на имотите с описание на дейностите. Терените, за които става дума, са стадион и съблекалня при стадиона, находяща се в населеното място. Стадионът е спортен обект - частна общинска собственост, с площ 19411 кв.м, с начин на трайно ползване: спортно игрище. Съблекалнята при стадиона е публична общинска собственост, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ 132 кв.м. Видно от справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, Сдружение "Футболен клуб Чавдар - 1920" е регистрирано в обществена полза. Сред целите на сдружението са: „Да съдейства за развитието на физическата култура и спорта, да насочва, координира дейността по издигане на равнището на спортното майсторство в областта на футбола и да осъществява взаимодействие с държавни и обществени организации при формирането и осъществяването на национална спортна политика, съдействаща за комплексно обвързване на физическото възпитание и спорт със здравеопазването и развитието на спорта сред младежта“.

В ЗФВС липсва изрична правна регламентация относно срока за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти, поради което по целесъобразност и спрямо тренировъчната и състезателната дейност на спортния клуб Общинският съвет определя срока за ползване на съответния общински имот. В тази връзка Общински съвет - Плевен, прие решение:

  • Тренировъчното игрище в Плевен се предоставя за безвъзмездно ползване на Сдружение "Общински футболен клуб Спартак Плевен" за срок от 1 година;
  • Стадионът и съблекалнята към него в с. Бръшляница се предоставят за безвъзмездно ползване на Сдружение "Футболен клуб Чавдар - 1920" за срок от 3 години.
Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Плевен с паметна плоча на…

петък, 30 септември 2022
94

Определиха цени за продажба на…

четвъртък, 29 септември 2022
118

Общинският съвет прие отчета за…

четвъртък, 29 септември 2022
72

Общинският съвет заседава през септември…

сряда, 28 септември 2022
65