Обсъждат промени в общинската наредба за обществения ред

157

Предложение за промени в общинската Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване в община Плевен влиза за обсъждане в две от постоянните комисии на Общински съвет - Плевен. В заседания този месец то ще бъде разглеждано от ПК „Обществен ред и сигурност“ и ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“.

"Със свое решение от август миналата година Общинският съвет прие промени в наредбата, като по този начин нормативният документ бе приведен в съответствие със Закона за нормативните актове и Закона за защита от шума в околната среда. При приложение на изменената вече наредба е установено, че промяната създава практически проблеми във връзка с наказателната разпоредба, което налага корекция на местно ниво и отстраняване на допуснатия пропуск", информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Необходимо е допълване и на един от текстовете с цел категорична яснота за дните, в които се допуска по-либерален подход по отношение на часовия диапазон за спазване на нощната тишина, допълни той. Става дума за текста на  чл. 3, т. 1. Ако промените в тази част бъдат приети, забраната за вдигане на шум или извършване на дейности, които нарушават тишината и спокойствието, ще е забранено, както и досега, в работни дни от 14:00 до 16:00 ч. и от 22:00 до 07:00 ч., но за празнични и почивни дни забраната ще важи от 13:30 до 16:30 ч. и от 23:00 до 08:00 ч. в случай, че следващият ден също е празничен или почивен. Липсата на подобна яснота сега е повод за съдебна практика на отмяна на наказателни постановления по съставени актове в почивни дни, предшестващи работен ден.

Предложението за промяна в общинската Наредба № 1 е внесено в Общинския съвет и публикувано за становища и мнения на граждани на интернет страницата на Община Плевен.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Плевен отбеляза тържествено 111 години…

неделя, 22 септември 2019
78

Постоянните комисии в Общински съвет…

четвъртък, 19 септември 2019
83

Публикуван е списъкът с допуснатите…

сряда, 18 септември 2019
108

Обсъждат предложение за продажба на…

вторник, 17 септември 2019
81