ОбС - Плевен гласува подновяване на меморандума за сътрудничество между Плевен и БАН

194

Общински съвет - Плевен одобри подновяване на Меморандума за сътрудничество между Община Плевен и Българската академия на науките /БАН/. Споразумението е в сила от датата на неговото подписване и има срок на действие от 5 години, се посочва в решението, прието от съветниците.

На 12.12.2018 г. от доц. Теодора Вълова, д.п. - координатор на Регионалния академичен център на БАН - Плевен, е постъпило предложение за подновяване на сключения през 2013 г. Меморандум за сътрудничество между Общината и БАН. Основната цел на Меморандума е уреждане на формите за сътрудничество и процедурата за координация на съвместните дейности по линия на обмен на информация и съдействие при изготвяне на експертизи, становища и оценки по проекти на нормативни актове, регионални стратегии и разработване на програми и проекти.

Свалете в PDF