ОбС-Плевен, гласува Областната колегия на Ветеринарния съюз да ползва безвъзмездно общински имот

175

Българският ветеринарен съюз - Областна колегия Плевен, ще ползва безвъзмездно общински недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост в административната сграда на ул. „Д. Константинов“ №23 в града. Решението е на Общински съвет - Плевен, прието с гласовете на 33 от общинските съветници, 2 „въздържал се“, против няма.

С договор от 10.07.2014 г. на Областната колегия на Българския ветеринарен съюз /БВС/ за същия имот - стая в посочената сградата, ползвана за офис на съюза, е учредено безвъзмездно право на ползване. Договорът е прекратен поради изтичане на срока му. Със заявление от юли тази година председателят на областната структура на съюза е поискал от Общината отново да им бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху същия общински имот. Последвалото решение на Общински съвет - Плевен, е за предоставяне на имота за ползване за нови 5 години. В него се посочва още, че консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци са за сметка на Български ветеринарен съюз - Областна колегия Плевен.

Българският ветеринарен съюз е съсловна организация на ветеринарните лекари в Република България, учредена през октомври 2007 г. Членовете й извършват общественополезна дейност в областта на животновъдството и ветеринарната медицина. Мотивите за настоящото предложение и последвалото решение на местно ниво са нуждата от подходи условия за развитие на дейността на Областната колегия на БВС, както и наличието на законова възможност за учредяване на безвъзмездното право на ползване.

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Центровете за настаняване от семеен…

четвъртък, 12 декември 2019
77

Плевен чества 142 години от…

вторник, 10 декември 2019
211

В Плевенската панорама показват изложба…

понеделник, 09 декември 2019
138

Плевен в навечерието на Коледа

четвъртък, 05 декември 2019
168